کد مقاله :   347  | تاریخ مقاله : 1397/02/20  | ساعت : 14:00
رئيس موسسه رازي در ديدار با همكاران شعبه شيراز:

همدلي و همفكري براي تحقق اهداف ملي موسسه رازي ضروري است


رئيس موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در بازديد از شعبه شيراز و ديدار با همكاران اين شعبه، همدلي و همفكري را رمز تحقق برنامه راهبردي موسسه برشمرد.

به گزارش روابط عمومي موسسه رازي، دكتر علي اسحاقي بعد از ظهر پنجشنبه با همكاران موسسه رازي شعبه جنوب كشور در شيراز ديدار و اهداف و برنامه هاي اين موسسه را تشريح كرد.

دكتر اسحاقي در اين ديدار با اشاره به برنامه راهبردي موسسه كه تدوين آن از حدود سه سال پيش آغاز شد، اظهار كرد: اين برنامه براساس نظرات كارشناسي و با دقت تعريف و چشم انداز آينده موسسه در اين برنامه تبيين شده است.

وي، اولويت نخست اين برنامه را تأمين نياز مشتريان داخل و كشورهاي اطراف به واكسن و فرآورده هاي بيولوژيك اعلام كرد و افزود: متخصصان و دانشمندان موسسه به عنوان بالاترين مرجع علمي در حوزه توليد و تحقيقات دامپزشكي در سطح ملي و منطقه اي در اين برنامه جايگاهي ويژه دارند و ماموريت  هاي موسسه نيز بر مبناي همين استراتژي همه جانبه پيش بيني و طراحي شده است.

رئيس موسسه رازي در ادامه به تبيين اهداف، برنامه ها و رويكردهاي اين برنامه راهبردي پرداخت و بر همفكري و همدلي تمامي همكاران براي تحقق اين استراتژي تاكيد كرد.

دكتر اسحاقي همچنين، مشورت و خرد جمعي، حذف فعاليت هاي موازي و نگاه به آينده را از جمله موضوعات مورد توجه خود برشمرد و گفت: از تمامي همكاران در تمامي شعب موسسه انتظار است با مسئوليت پذيري، رعايت انصاف و اخلاق، تلاش مضاعف و همكاري و همدلي، ما را در پيشبرد برنامه راهبردي موسسه كه همانا خدمت به مردم است، ياري كنند.
رئيس موسسه رازي در پايان از زحمات و تلاش همكاران اين موسسه در شعبه شيراز قدرداني به عمل آورد.

دكتر مهربانپور رئيس شعبه شيراز نيز  در سخناني كوتاه، فعاليت ها و برنامه هاي اين شعبه را مطرح و بر تلاش اين مجموعه در راستاي اهداف موسسه تاكيد كرد.

همچنين دكتر محمد جلوخاني مشاور رئيس موسسه رازي و رئيس حوزه رياست، با بيان اينكه فصل جديدي در موسسه رازي آغاز شده، اظهار كرد: در رويكرد جديد برنامه هاي موسسه براساس شايسته  محوري، نگاه برنامه ريز و مسئولانه پي ريزي شده و حل مشكلات شعب به صورت جدي مورد توجه است.
اين ديدار نخستين بازديد دكتر اسحاقي از شعب بود.